Veselá jóga

Jóga dětem pomáhá lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Je výbornou kompenzační aktivitou ostatním sportům – protahuje a posiluje tělo, uvolňuje napětí, upevňuje zdravé pohybové návyky. Jóga přináší harmonii, živé děti pomáhá zklidnit, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Jóga učí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii, upevňuje sebevědomí a pomáhá jim čelit stresovým situacím.