Mindfulness všímavost

KURZ PRO PEDAGOGY, LEKTORY, RODICE

Kurz predává metodu mindfulness/všímavost praktickým zpusobem formou technik a her tak, aby je mohli vyucující využít prímo ve vyucovací hodine