Chcete dostávat newsletter Malá sdělení? Napište mi na info@irenakubicova.cz

Obchodní podmínky

Všeobecně závazné podmínky rezervace vstupenek prostřednictvím internetu. Všeobecné závazné podmínky vymezují práva prodávajícího (pořadatel) a kupujícího (zákazník) a platí pouze při rezervaci vstupenek přes internet.

Rezervace vstupenek

Zákazník bere na vědomí, že rezervace je nezávazná a v případě, že vstupenky neuhradí do 3 pracovních dnů od rezervace, tak může pořadatel vstupenku uvolnit k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi. Vstupenky si zákazník vyzvedává při vstupu na akci, a to sdělením svých identifikačních údajů.

Zákazník bere na vědomí a bezvýhradně souhlasí, že jím zadané kontaktní údaje mohou být zaznamenány v systému za účelem pozdějšího kontaktování pořadatelem. A současně bere na vědomí a souhlasí, že v případě nedostavení se na akci, je vstupné nevratné.

Rezervací vstupenky, pobytu, semináře, workshopu a jiných akcí dává zákazník souhlas se zasíláním newsletteru.

Zakoupené vstupenky nelze stornovat, lze však převézt na třetí osobu, pokud třetí osoba je nahlášena pořadateli předem.

Rezervace pobytů, kurzů, seminářů, workshopů:

Rezervační poplatek-záloha je nevratná. Lze však převést na jinou osobu pro stejnou akci, na kterou je záloha zaplacená.

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR

Zákazník souhlasím s uchováním kontaktních údajů v rezervačním systému a dále souhlasí s možností pořízení a publikování videí, fotografií z dané akce.