Mgr. Irena Kubicová
Kamenná Horka 110, Krásná Lípa
+420 777 576 621
info@irenakubicova.cz

Tvořím v krajině mého srdce...

Obchodní podmínky

Všeobecně závazné podmínky rezervace vstupenek prostřednictvím internetu. Všeobecné závazné podmínky vymezují práva prodávajícího (pořadatel) a kupujícího (zákazník) a platí pouze při rezervaci vstupenek přes internet.

Rezervace vstupenek

Zákazník bere na vědomí, že rezervace je nezávazná a v případě, že vstupenky neuhradí do 3 pracovních dnů od rezervace, tak může pořadatel vstupenku uvolnit k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi. Vstupenky si zákazník vyzvedává při vstupu na akci, a to sdělením svých identifikačních údajů.

Zákazník bere na vědomí a bezvýhradně souhlasí, že jím zadané kontaktní údaje mohou být zaznamenány v systému za účelem pozdějšího kontaktování pořadatelem. A současně bere na vědomí a souhlasí, že v případě nedostavení se na akci, je vstupné nevratné.

Rezervací vstupenky dává zákazník souhlas se zasíláním newsletteru.

Zakoupené vstupenky nelze stornovat, lze však převézt na třetí osobu, pokud třetí osoba je nahlášena pořadateli předem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR

Zákazník souhlasím s uchováním kontaktních údajů v rezervačním systému a dále souhlasí s možností pořízení a publikování videí, fotografií z dané akce.